• Wentylacja wypierająca

  7 listopada 2016

  System rurociągów do wentylacji z wymianą powietrza przyłącza się do urządzenia odsysającego i filtrującego. System nadaje się do warsztatów ze średnią lub dużą ilością dymu, pyłu lub kurzu, w których nie ma możliwości

  Więcej
 • System wentylacji Push-Pull

  7 listopada 2016

  Push-Pull to system przeciwległych wylotowy i wlotowych rurociągów, który przyłącza się do urządzenia odsysającego i filtrującego. System nadaje się do

  Więcej

Marek Szweda

Menadżer produktu Urządzenia Standardowe

Główne nieprawidłowości w procesie cięcia

19 października 2016

Poniższe porady wskazują kilka rozwiązań pomagających poprawić jakość cięcia. Jest ważne, aby wykonywać próby pracy zgodnie z zaleceniami — ponieważ często występuje wiele różnych czynników mających wpływ na jakość cięcia:

 

 • Typ maszyny (przykłady: stół XY, przebijarka)
 • System cięcia plazmą (przykłady: zasilacz, palnik, materiały eksploatacyjne)
 • Urządzenie sterowania ruchem (przykłady: CNC, sterowanie wysokością palnika)
 • Zmienne procesu (przykłady: prędkość cięcia, ciśnienie gazu, szybkość przepływu)
 • Zmienne zewnętrzne (przykłady: zmienność materiału, czystość gazu, doświadczenie operatora)

 

opracowanie Hypertherm Inc.

 

Poniższa lista nie jest kompletna, jednak przedstawia zarys ogólnych informacji niezbędnych dla początkujących operatorów urządzeń do cięcia plazmowego.

 

Kątowość

Dodatni kąt cięcia
Więcej materiału zostało usunięte z górnej części ciętej powierzchni niż z dolnej.
Ujemny kąt cięcia
Więcej materiału zostało usunięte z dolnej części ciętej powierzchni niż z górnej.
Zaokrąglenie górnej krawędzi
Małe zaokrąglenie wzdłuż górnej krawędzi ciętej powierzchni.

 Żużel

Żużel przy zbyt dużej prędkości
Małe, liniowo ułożone kulki stopionego materiału, które przytwierdzają się wzdłuż dolnej krawędzi cięcia (występują smugi w kształcie litery S; żużel trudno usunąć, wymaga szlifowania).
Żużel przy zbyt małej prędkości
Pieniste lub kuliste nagromadzenia stopionego materiału, który przytwierdza się wzdłuż górnej krawędzi cięcia (mogą występować pionowe smugi; żużel łatwo usunąć, odłupania w dużych kawałkach).
Opryskana górna część
Drobne odpryski stopionego materiału, które zbierają się u góry krawędzi cięcia (bezładnie rozłożone, najczęściej przy plazmie powietrznej).

Wykończenie powierzchni

Chropowatość
W zależności od rodzaju ciętego metalu, może wystąpić chropowatość;
chropowatość oznacza, że powierzchnia cięcia nie jest gładka.
Aluminium
Górny element: Powietrze/
Powietrze
• Najlepszy do cienkich materiałów
o grubości poniżej 3 mm
Dolny element: H35/N2
• Znakomita jakość krawędzi
• Krawędź odpowiednia do
spawania
Stal czarna
Górny element: Powietrze/
Powietrze
• Czystość cięcia
• Krawędź azotowana
• Zwiększona twardość
powierzchni
Dolny element: O2
• Wyjątkowa jakość krawędzi
• Krawędź odpowiednia do
spawania

Kolor

Kolor powstaje w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy metalem a gazem plazmowym używanym do cięcia; zmiany koloru są przewidywalne (największa zmienność kolorów występuje przy stali nierdzewnej).
Górny element: N2/N2
Środkowy element: H35/N2
Dolny element: Powietrze/Powietrze

 

Główne nieprawidłowości w procesie cięcia oraz metody ich zapobiegania

 

Krok 1
Czy łuk plazmowy wykonuje cięcie w odpowiednim kierunku?
Najbardziej proste kąty cięcia znajdują się zawsze z prawej strony, z zastrzeżeniem, że palnik porusza się w przód.

 • Należy sprawdzić kierunek cięcia.
 • Ustawić kierunek cięcia, jeśli to konieczne.

 

Łuk plazmowy przy standardowych materiałach eksploatacyjnych zazwyczaj obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 

Kontur:
• Palnik przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
• Lepsza strona cięcia znajduje się po prawej stronie palnika, ponieważ porusza się on w przód.

kontur_1

 

Element wewnętrzny (otwór):

 • Palnik przesuwa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Lepsza strona cięcia znajduje się po prawej stronie palnika, ponieważ porusza się on w przód.

 

otwor wewnatrz

 

 

Krok 2
Czy wybrany proces jest odpowiedni do rodzaju i grubości materiału podlegającego cięciu?
Należy upewnić się, czy przestrzegana jest specyfikacja z wykresu cięcia:

 • Wybrać odpowiedni proces do:
  • Typu materiału
  • Grubości materiału
  • Wymaganej jakości cięcia
  • Celów produkcyjnych
 • Wybrać odpowiednią plazmę i gaz osłonowy
 • Wybrać odpowiednie parametry do:
  • Ciśnienia gazu (lub prędkości przepływu)
  • Roboczego odsunięcia palnika i napięcia łuku
  • Prędkości cięcia
 • Sprawdzić, czy używane materiały eksploatacyjne są poprawnie wybrane (skontrolować numery części)

 

Uwaga: Podsumowując, procesy z niższym natężeniem prądu zapewniają lepszy kąt przecięcia i wykończenie powierzchni, ale prędkości cięcia są mniejsze i tworzy się więcej żużlu.

 

Krok 3
Czy materiały eksploatacyjne nie są zużyte?
Należy sprawdzić materiały eksploatacyjne pod kątem zużycia

 • Wymienić zużyte materiały eksploatacyjne
 • Należy zawsze jednocześnie wymieniać dyszę i elektrodę
 • Unikać nadmiernego smarowania pierścieni uszczelniających

 

Uwaga: Aby uzyskać maksymalną wydajność cięcia, należy używać oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

 

Krok 4
Czy palnik jest prostopadły do elementu obrabianego?
Należy wypoziomować element obrabiany

 • Ustawić palnik prostopadle do elementu obrabianego (zarówno od przodu, jak i z boku palnika)

kat_palnika

Uwaga: Sprawdzić, czy materiał nie jest zagięty lub zawinięty; w skrajnych przypadkach tego ograniczenia nie da się poprawić.

 

Krok 5
Czy odsunięcie robocze palnika jest ustawione na prawidłową wysokość?
Robocze odsunięcie palnika należy ustawić na poprawną wartość

 • Jeśli jest wykorzystywane sterowanie napięciem, należy ustawić napięcie
  Uwaga: Wraz z częściowym zużywaniem się materiałów eksploatacyjnych, należy korygować ustawienia łuku plazmowego, aby zachować robocze odsunięcie palnika. Robocze odsunięcie palnika może wpływać na kąt przecięcia.

odsuniecie_palnika

Ujemny kąt cięcia: palnik za nisko, należy zwiększyć robocze odsunięcie palnika
Dodatni kąt cięcia: palnik za wysoko, należy zmniejszyć robocze odsunięcie palnika

 

Uwaga: Nieznaczne zmiany kątów cięcia są normalne, jeśli tylko mieszczą się w tolerancji.

 

Krok 6
Czy prędkość cięcia nie jest zbyt duża lub zbyt mała?
Należy ustawić prędkość cięcia, jeśli to konieczne

Uwaga: Prędkość cięcia może również wpływać na ilość żużlu.
Żużel przy zbyt dużej prędkości: Zbyt duża prędkość cięcia (smugi tworzone przez łuk z tyłu), należy zmniejszyć prędkość cięcia
Żużel przy zbyt małej prędkości: Zbyt mała prędkość cięcia (progi tworzone przez łuk z przodu), należy zwiększyć prędkość cięcia
Opryskana górna część: Zbyt duża prędkość cięcia, należy ją zmniejszyć

 

Uwaga: Oprócz prędkości, zarówno skład chemiczny materiału, jak i wykończenie powierzchni mogą wpływać na ilość żużlu; w trakcie nagrzewania się elementu obrabianego w wyniku cięcia może tworzyć się coraz więcej żużlu.

 

Krok 7
Czy występują problemy z systemem dostarczania gazu?

 • Należy znaleźć i naprawić wszystkie wycieki i zatkania
 • Używać odpowiedniej wielkości regulatorów oraz linii gazu
 • Używać czystego gazu wysokiej jakości
 • Jeśli jest wymagane ręczne płukanie, należy potwierdzić zakończenie cyklu płukania
 • Należy skonsultować się z dystrybutorem gazu

 

Krok 8
Czy występują wibracje palnika?

 • Należy upewnić się, że palnik jest dobrze przymocowany do suwnicy stołu
 • Należy skonsultować się z producentem oryginalnego wyposażenia (OEM); stół może wymagać konserwacji

 

Krok 9
Czy stół wymaga regulacji?

 • Należy sprawdzić i upewnić się, czy cięcie na stole przebiega z określoną prędkością
 • Należy skonsultować się z producentem oryginalnego wyposażenia (OEM); prędkość cięcia dla stołu może wymagać regulacji